Jak sestavují portfolio profesionálové ve fondu Charles Bridge

Nahlédněte se mnou pod pokličku nastavení portfolia hedge fondu. Na výročním setkání fondu Charles Bridge zazněly konkrétní údaje o jejich strategiích a celkovém řízení portfolia.

Hlavní funkcí hedge fondu je (překvapivě) „hedgovat se“. To znamená jistit se proti propadům. Hedge fond používá najednou více strategií, které spolu nekorelují. Tím pádem v případě propadu jedné strategie budou ztráty nahrazeny ziskem ze strategie jiné. Hedge fond by také měl mít portfolio pojištěné proti nenadálým událostem.

Fond Charles Bridge má spočítáno, že bez pojištění proti nenadálým událostem by měli o 3% vyšší výnos (to znamená kumulativně 15 % za 5 let). Mohli by se na to vykašlat a prostě riskovat, ale takové fondy při první krizi skončí. Majitelé si pak založí nový fond a jede se dál. Charles Bridge je z tohoto pohledu kvalitní hedge fond, který plní svou funkci tak, jak má. Hrají hru na dlouhodobé výsledky, nechtějí jen jednorázově zazářit jako kometa.

Charles Bridge používá osm strategií, které mají promyšleně zkombinované. Jednu ze strategií jsem popisoval v článku Vypisování opcí na ropě dle Jana Kašky a dalších pár v článku Opční strategie používané Janem Kaškou.

Rozložení strategií fondu Charles Bridge

Celkové rozložení strategií ukazuje, že fond věří v propad amerického indexu a dlouhodobě trpí neúnavným stoupáním amerických trhů. I když jak se to vezme, protože proti tomu mají obrácené strategie na volatilitu. Zakladatelé fondu, Jan Kaška a Jan Rohrbacher se netají tím, že jsou v short pozicích (skrze opce) na pákových produktech na volatilitu (např. UVXY). Pokud S&P 500 spadne, vydělají na short pozicích na indexu, ale prodělají na volatilitě.

Teď jde jen o to, aby mix strategií měli dobře vyvážený a celkově docházelo k zisku. Pět ziskových let fondu ukazuje, že tohle ve fondu Charles Bridge umí. Při hovoru s Janem Kaškou mi už dávno došlo, že genialita jejich fondu není v jedné jediné strategii, ale v umění obchodovat více strategií současně, a to takovým způsobem, že to nakonec vychází ziskově. To není nic jednoduchého.

Omezený čas je velká nevýhoda malého obchodníka, který neobchoduje full time. Trpí nedostatkem času, to je jeho hlavní rozdíl proti velkým hráčům. Nemá časové možnosti na obchodování osmi strategií a kvůli tomu jeho portfolio není kvalitně nastavené.

Plánované změny rozložení strategií na rok 2018

Na rok 2018 plánují v Charles Bridge změny rozložení strategií. Fond snižuje expozici na short S&P 500 a zvyšuje expozici především na Long/Short strategii na plynu. O co jde, rozeberu dále.

Vydělávání na skladování komodit

Fond Charles Bridge má v oblibě finanční produkty, které mají tendenci neustále klesat na hodnotě. Když ukážu některým lidem graf UVXY a řeknu jim, že můžou vydělávat na tom neustálém padání, tak nevěřícně kroutí hlavou a ptají se, jak je to možné. Je to jeden z fascinujících divů finančního světa.

Procentuální vyjádření kontanga – kolik ukousne efekt kontanga na jednotlivých komoditách za rok. Zjednodušeně můžeme říct, že toto je cena skladování elektronické verze jednotlivých komodit za rok.

Na grafu výše vidíte, kolik Vás bude stát držení jednotlivých typů komodit v elektronické formě. Pro zjednodušení nazývám komoditou i VIX, což žádná fyzická komodita není. Dejme tomu, že je to jakási „komodita finančního světa“.

Kdybyste chtěli „old school“ spekulovat na zvýšení ceny ropy nebo pšenice, museli byste si tyto komodity koupit a někde skladovat. Ve finančním světě samozřejmě není potřeba držet komoditu fyzicky. Stačí si koupit cosi jako certifikát. Na certifikáty je někde v pozadí navázaná skutečná komodita. Do certifikátů se promítají ceny za skladování a další věci. Tomuhle efektu se říká kontango.

Vy ale nemusíte spekulovat jen na stoupání komodity, držet jí a užírat se vědomím, že platíte někomu skladovací haly. Můžete spekulovat právě na to klesání. Dalo by se říct, že tím pádem vyděláváte na skladování komodit.

Díky opcím je možné vydělávat „na skladování“ tím, že nad trhem, který je zatížený „skladovacími poplatky“ (kontangem) vypisujete call opce. Pokud trh bude dál klesat, vaše opce vyprší bezcenná a vyděláte na prémiu. Případnou ztrátovou pozici můžete rolovat před sebou, dokud komodita zase neklesne.

Základním předpokladem funkčnosti takové strategie je kvalitní fundamentální úvaha neboli odhad, které komoditě nehrozí dlouhodobé stoupání. Kaška už dříve použil podobnou strategii na ropě a jeho fundamentální úvaha o ceně ropy vyšla dokonale. Nyní v Charles Bridge používají podobnou úvahu na zemním plynu.

Efekt kontanga (skladování) na zemním plynu

„Elektronický certifikát“ (ETF) navázaný na cenu plynu, jinak řečeno ETF:UNG, ztratil za 23 let 99,9% své hodnoty! No a teď na to nespekulujte.

Kaška uvažuje, že zemní plyn má aktuálně (podobně jako dřív ropa) z dlouhodobého hlediska cenový strop. Neboli, pokud cena vyskočí nahoru, těžaři rozšíří těžbu, protože jim to nové technologie umožňují. To cenu opět stlačí dolů. Kontango ukusuje z hodnoty ETF celých 23 % každý rok, o to bude cena každý rok tak jako tak klesat.

Grid systém

Další novinkou ve fondu Charles Bridge je nasazení grid systému. Grid je typ obchodování, kdy těžíte z drobných pohybů podkladu nahoru a dolů.

Ukázka nastavení grid systému na měnovém páru

Při pohybu podkladu dolů koupíte, při pohybu nahoru prodáte. Při pohybu dolů koupíte znovu, při dalším pohybu dolů koupíte ještě víc, při pohybu nahoru prodáte poslední koupený kontrakt. A tak dál. Pokud je podklad volatilní a drží se v kanálu, je grid systém v podstatě továrna na peníze. Problém gridu nastává, když se podklad vydá na výlet mimo nastavený rozsah. Máte potom nakoupeno X kontraktů a čím víc podklad klesá, tím víc proděláváte. Při našich testech se ukázalo, že grid vždy nakonec prodělá vše, co do té doby vydělal, spíš víc. Je zajímavé, že to tak vychází při jakémkoliv nastavení gridu.

Zde přichází na řadu nutnost znát podklad a mít správnou fundamentální úvahu o cenovém stropu. Pokud totiž máte pravdu, je grid opravdu ona vytoužená továrna na peníze.

Jen pro zajímavost podotýkám, že měnové intervence ČNB byly skvělou příležitostí pro nasazení grid systémů. Právě tisíce grid robotů nakonec přitlačily ceny koruny přesně na úroveň intervence. Vše, co roboti vydělaly, byly peníze vyrobené naší centrální bankou.

Pokud máte podklad, který tak jako tak chcete shortovat, je grid systém výnosnější, než jednorázově shortovat a čekat. Vyděláte totiž na mnoha malých pohybech mezi tím. Přesně na to sází v Charles Bridge.

Je to opravdu poutavá úvaha, protože pokud máte podklad, který za 20 let ztratí 99,9% hodnoty, nasazení gridu je nasnadě. A to nemluvím o tom, že grid lze použít na opce, a přesně tak jej v Charles Bridge využívají.

Konkrétně Kaška uvedl, že systém chtějí obchodovat nebo obchodují na ETF:UGAZ, ETF:BOIL, ETF:UNG.

Vizualizace obchodů testovacího chodu algoritmu

Fond Charles Bridge je určen pouze pro kvalifikované investory. Minimální investice je 75000 EUR (nebo ekvivalent v CZK):

Nejnovější články na blogu