Ray Dalio předpovídá světovou hospodářskou recesi

Jeden z největších ekonomů současné doby, Ray Dalio, očekává v dohledné době konec velkého ekonomického cyklu. Ray předpověděl krizi 2008. Když Ray Dalio mluví, lidé mají tendenci naslouchat.

Ray Dalio natočil video, kde vysvětluje svou představu ekonomiky a ekonomických cyklů. O videu jsem psal v předchozím článku. Ray na mnoha místech otevřeně vysvětluje, proč si myslí, že celý svět čeká obrovská hospodářská recese, a co můžeme v následujících letech očekávat.

Ray Dalio v rozhovoru pro Bloomberg v březnu 2016

Ray Dalio a jeho kolegové vidí ekonomiku jako perpetuum mobile, ve kterém jsou krátkodobé úrokové sazby udržovány pod výnosem ostatních aktiv a ostatní aktiva jsou více volatilní (protože jsou dlouhodobější) než peníze v hotovosti. Tyto vazby jsou platné, protože centrální banky chtějí úrokové sazby nižší než výnosy ostatních aktiv. Držitelé ostatních aktiv si mohou půjčovat a generovat zisk – je to pro ně výhodné. Dlouhodobější aktiva také mají delší dobu životnosti a jsou díky tomu volatilní oproti hotovosti, což je vnímáno jako riziko. A investoři požadují u rizikovějších aktiv vyšší výnosy.

Krátkodobé úrokové sazby jsou za běžných okolností nižší než výnos z dlouhodobých aktiv, a tak se dá očekávat, že si lidé budou brát krátkodobé půjčky, kupovat za ně dlouhodobá aktiva a vydělávat na rozdílu ve výnosu. A lidé to tak skutečně dělají. Dlouhodobé aktivum může být firma, nemovitost, akcie atd. Lidé si také půjčují na spotřebu. Půjčovat si je lákavé, protože můžeme utratit víc, než kolik jsme vydělali. V krátkodobém pohledu to nemá negativní následky, protože díky půjčování a nakupování mají aktiva tendenci stoupat na ceně a dlužník na tom vydělá.

To samozřejmě nemůže fungovat do nekonečna a občas nastává období, kdy se nedaří lidem s pákou na dlouhých pozicích (tj. lidem s půjčkami, za které koupili aktiva), ani ekonomice. Centrální banky totiž na aktuální stav ekonomiky reagují regulací úrokových sazeb. Typicky reagují tak, že zmenší rozdíl mezi výnosem z dlouhodobých aktiv a úrokem z půjčky (čili zvýší úroky), když poptávka roste rychleji, než výrobní kapacita (potenciální produkt) a množství nevyužité kapacity (produkční mezera) je malé (a hrozí vysoká inflace). Zvětšením rozdílu mezi dlouhodobými aktivy a úrokovou sazbou reagují na obrácený stav (vysoký nevyužitý potenciální produkt). To způsobuje ekonomické cykly.

A teď přichází zajímavá část, ve které se Ray neshoduje s americkou centrální bankou.

Ekonomický cyklus 5-8 let

Krátkodobé (5-8 let) expanzivní cykly jsou pokaždé ukončené pár lety recese. Recese je vždy o něco menší než předcházející expanze. Každé „dno“ je o něco výš. Podle Raye tohle také nefunguje do nekonečna a existuje velký cyklus, jehož křivka se podobá malému cyklu.

Velký ekonomický cyklus 75-100 let.

S každým malým cyklem roste poměr zadlužení ku příjmům, až už nemůže stoupat víc, protože výnos za aktiva je nízký (cena aktiv je na maximech a nemá kam stoupat). To způsobí velkou ekonomickou recesi, restrukturalizaci dluhů a cosi jako restart ekonomiky.

My se údajně nacházíme těsně před velkou recesí, čehož důkazem jsou záporné úrokové sazby. Teď bude následovat malinké utáhnutí úrokových sazeb a následně obrovská recese, jakou většina lidí nezažila.

Centrální banky už nebudou mít kam snížit úrokové sazby. Lidé nebudou mít peníze na splácení dluhů, a tím zmizí značná část peněz (drtivou většinu peněz tvoří dluhy). Akciové burzy se propadnou (tím to možná začne) a vymažou značné bohatství. Centrální banky budou muset přejít k obrovskému kvantitativnímu uvolňování (jinak peníze do ekonomiky nedostanou) a stát by měl přistoupit k redistribuci peněz od bohatých k chudým (zdaňování bohatých), aby uklidnil sociální nepokoje. Stát taky nejspíš přistoupí k „helicopter money“, což je označení pro rozdávání peněz lidem. Peníze se už běžnou cestou nedostanou ke spotřebitelům a nezvýší spotřebu. Příkladem je Gold Reserve Act v Americe roku 1934, kdy prezident Roosevelt čelil následkům obrovské recese započaté krachem burzy v roce 1929. Po rozdání peněz lidem formou povinného odkupu jejich zlata za vysoké ceny následovala krásná expanze.

Největší obavou jsou sociální následky případné velké světové recese. Ta poslední po roce 1929 měla za následek vznik silné nacistické strany a druhou světovou válku.

Investor se proti recesi může bránit například nákupem zlata. Ray Dalio doporučuje 5-10% majetku mít ve zlatě. To se mi zdá rozumné.

Co si myslíte o teorii Raye Dalia Vy? Napište svůj názor do komentářů. Děkuji.

Nejnovější články na blogu