Zlato je třeba držet minimálně 40 let, jinak můžete prodělat

Spořit do zlata 20 let je v polovině případů prodělečné. Prodloužení spoření na 40 let často taky nepomůže. Zlato je vhodné jedině nakoupit jednorázově a držet minimálně 40 let. To se ukázalo na 100 letech historických dat jako jediný zaručeně výdělečný způsob.

Vývoj ceny zlata za posledních 100 let. Zdroj historických cen zlata: onlygold.com

Cena zlata se nechová stabilně. Vůbec bych se nedivil, kdyby teď 20 let nepřekročilo maximum roku 2012, jako tomu bylo v letech 1980 – 2006.

20 let pravidelného nakupování zlata

Na následujícím grafu jsou vidět výsledky výpočtů pravidelného spoření do zlata v hodnotě odpovídající 1000 korunám měsíčně, resp. 12000 ročně. Výše spořené částky je v čase vždy upravená o inflaci a díky tomu odpovídá hodnotě, jakou má dnes tisíc korun, ale nominálně je jiná.

Spoření do zlata po dobu 20 let. Postupné nakupování zlata každý rok. 100 let historie.

Před rokem 1968 zlato podléhalo regulaci centrálních bank, a proto je jeho cena stabilní a na grafu je to víceméně vodorovná čára. Sledovaných sto let si rozdělíme na čas před a po roce 1968.

Po roce 1968: Jak vidíte na grafu, v celé polovině případů hodnota zlata na konci 20letých období byla nižší, než kdybychom peníze ukládali na účet s úročením ve výši inflace. V pětině (18%) 20letých období byla hodnota zlata na konci období dokonce nižší, než kdybychom peníze dávali do matrace.

Celých 100 let: Zlato nepřekonalo inflaci ve 47% spoření a nominální hodnotu peněz ve 25%.

20 let držení zlata

Co kdybychom zlato nakoupili jednorázově a pak s ním 20 let nic nedělali?

20 let držení zlata. Srovnání s inflací a nominální hodnotou peněz.

Po roce 1968: Zlato nepřekonalo inflaci v polovině případů. Ve 36% případů zlato ani nepřekonalo peníze strkané do matrace.

Celých 100 let: Zlato nepřekonalo inflaci ve 42% období a nominální hodnotu peněz ve 37% období.

40 let pravidelného nakupování zlata

Vypočítejme si i nereálnou situaci, kdy člověk spoří do zlata po dobu 40 let. Nereálná je z toho důvodu, že byste museli začít spořit ve 20 letech, abyste v 60 skončili. Lidi ve 20 mají zcela jiné myšlenky, než si začít spořit na stáří, a to ještě formou kupování zlata. Kdyby hypotetický investor začal ve 30, skončil by v 70, což je docela pozdě.

Pravidelné nakupování zlata po dobu 40 let. Srovnání s inflací a nominální hodnotou peněz.

Po roce 1968 není moc prostoru na 40leté cykly, a tak rovnou započítáme celých 100 let.

Ve všech případech zlato překonalo peníze strkané do matrace, ale s inflací si neporadilo ani tentokrát, a to v celých 38% cyklů.

40 let držení zlata

Přichází první úspěšná varianta zacházení se zlatem. Nakoupení zlata a držení po dobu 40 let.

V prvních obdobích zlato nepřekonalo inflaci, ale to nemusíme započítávat, protože jeho cena byla regulovaná. V dalších obdobích zlato překonalo jak inflaci, tak nominální hodnotu peněz.

Závěr výpočtů

Při plánování investice do zlata je potřeba počítat s dobou investice minimálně 40 let.

Pokud vás zajímá, do čeho všeho jsem kromě zlata za dvacet let investoval a co bylo nejvýnosnější a nejbezpečnější, líbila by se vám má kniha Jak investovat sám a bez bank.

Proč zlato mít?

Hlavní argument milovníků zlata je: „Až se to všechno podělá a ono se to podělá, tak se bude zlato hodit.“

Nemám rád katastrofické scénáře, ale je dobré být připraven na všechny ekonomické varianty. Zlato je vhodné jako doplňkový investiční nástroj. Ray Dalio doporučuje držení 5-10% portfolia ve zlatě, a to se mi zdá rozumné.

Výpočty uvedené v článku jsou teoretické. Ve skutečnosti vstupují do hry další faktory jako jsou poplatky za nákup zlata, cena prodejce oproti ceně burzovní, riziko krádeže, a tak dál. I přes teoretickou bázi považuji výpočet za zajímavý a o lecčems vypovídající.

Historické ceny zlata jsou z webu onlygold.com a inflační data z webu usinflationcalculator.com. V Česku před rokem 1989 nefungoval volný trh a demokracie, proto je výpočet založen na amerických datech.

Nejnovější články na blogu