Asia Plantation Capital. Pohádková investice do agarového dřeva nebo podvod?

Na konferenci EFPA v září 2017 jsem natrefil na stánek s nabídkou na investici do plantáží agarového dřeva. Pán mi na místě oznámil, že výnos je jistý a pohádkový. Stačí poslat peníze firmě Asia Plantation Capital, pár let počkat a peníze se jen pohrnou.

Letáky Asia Plantation Capital

Varovné signály

Prvním varovným signálem je informace, že investice je bez rizika. Žádná investice není bez rizika, to je nesmysl. Tato investice prý ano. V letáčku je uvedeno, že případné ztráty kryje pojištění. To jsou věci.

Druhým varovným signálem je příchod takové pohádkové investice až z daleké Asie, strastiplnou a složitou cestou, do malé země ve východní Evropě. Dobré investice mají tendenci zůstat v místě původu a když už cestují, tak do nejbohatších zemí. To máte stejné jako s dobrým vínem nebo rajčaty. Ty nejlepší produkty se vždy spotřebují hned u zdroje, na export jde to, co zbyde, a do východní Evropy jen úplný aušus.

Třetí varovný signál je nedostatek informací. Na letácích chybí informace o formě investice. Jaké firmě fakticky investor posílá peníze a jakou formu dokumentu podepisuje? Místo výpočtů ceny dřeva, které jsou stejně k ničemu, by měl být na letáku uveden název firmy, sídlo atd.

A tak jsem gůglil, co se o pohádce o agarovém dřevu a oudovém oleji dá najít na internetu.

Pohádky se špatným koncem

Na internetu je poměrně hodně zmínek o podobných firmách z Asie, které už ukončily činnost a investorům nedaly nic. Investorům je slíben pohádkový výnos v horizontu pěti let, firma přijímá investice čtyři roky jako divá a pak najednou přestane komunikovat. Jeden takový foto příběh je zde. Je tam vidět, jak firma v průběhu lákání investorů dávala na internet fotky z „existujících“ plantáží, fotky týmu zaměstnanců a tak dál. Další příběh třeba zde.

Firma má nejlépe sídlo v nějaké exotické zemi, takže soud je složitý a peníze jsou prakticky nevymahatelné. Převést firmu na bezdomovce neumí jen podvodníci v Česku, umí to i v zahraničí. Příklad jedné takové zprávy v novinách:

O firmě Asia Plantation Capital sice jsou po internetu různě zmínky, ale něco na nich nesedí. Jsou na podivných stránkách, například www.investortalk.org je anonymní stránka postrádající jakékoliv prvky důvěryhodnosti a jsou na ní „veledůležité zprávy“ o firmě Asia Plantation Capital. Nebo www.illegalagarwood.com, stránka s informacemi o více firmách údajně vlastnících plantáže. Jinak na webu nic není, působí nevěrohodně, je celý takový uměle vyrobený.

O podobných investičních firmách lidi diskutují zde, samozřejmě nelichotivě.

Tady a tady je uvedeno, že firma Asia Plantation Capital nabízí investiční služby v Singapuru bez řádného oprávnění. Zdá se, že firma měla telefonní centrum, ze kterého volali neznámým lidem a lákali je na investici. To potvrzují i zprávy od bývalých zaměstnanců. Opravdu je možné, aby pohádkovou investici bylo nutné lidem nutit podobnými pokoutními praktikami?

Rozhodně ne

Podobné „investiční příležitosti“ jsou v lepším případě naivní podniky, v horším prachsprosté podvody. Pro podvodníka je takový příběh něco jako kouzlo. Místo aby musel jít se šperhákem a vypáčit někomu trezor, stačí vytisknout si barevný leták, povědět pohádku o tisíci a jednom zlaťáku a lidé mu peníze dají sami a dobrovolně. Nejlépe, když u toho podepíší smlouvu s vysvětlením, že investice je riziková a může dojít ke ztrátě celé částky. Příjemce investice je samozřejmě firma v offshore destinaci nebo alespoň v nějaké exotické destinaci.

Nejnovější články na blogu